Том № 5 (24), 2013 г.

 

Тексты номера одним файлом

Фінанси

Воробйова О.І.Воробйов Ю.М. 
Визначення  вартості фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в системі фінансового менеджменту

Гордієнко  Є.С.  
Особливості  формування  бюджетно-податкового механізму  розвитку  фінансової бази регіону

Корнєєв М.В. 
Складові ресурсного потенціалу окремих груп суб’єктів фінансової сфери

Забаштанський М.М. 
Роль концесій у зміцненні фінансового потенціалу регіону

Друзін Р.В. 
Засади забезпечення протидії недружньому злиттю і поглинанню підприємств

Сосновський І.С. 
Податкова політика держави: дефініція, складові, засоби реалізації

Клименко Т.В. 
Стратегічні напрями зміцнення фінансового потенціалу розвитку регіону

Білозерова  Н.І.  
Методичні   підходи  до  фінансової   діагностики  діяльності  підприємств туризму

Страхування

Смірнова О.О. 
Брендинг як інструмент маркетингової діяльності у страхових компаніях

Мальцева  В.В.  
Дослідження  якості  страхового  захисту  в контексті  базових  фінансових стратегій страхових компаній України

Банки

Буряк А.В. 
Сучасні передумови управління ефективністю банківського бізнесу в Україні

Клімова  О.І. 
Регіональні  банківські  системи та регіональний  економічний  розвиток:  сутність і взаємозв’язок

Фуксман О.Ю. 
Система управління  ліквідністю в банках: еволюція та напрями вдосконалення

Інвестиції

Нехайчук Д.В.Нехайчук Ю.С. 
Роль державно-приватного партнерства у механізмі державного регулювання інвестиційного процесу

Зекір’яева О.А. 
Оцінка інвестиційного потенціалу регіону.

Економіка та управління

Кондратенко Н.О.Козирєва О.В. 
Прикладні аспекти комплексної  оцінки рівня економічного розвитку підприємства

Воробйов Ю.М. 
Планування операційних витрат підприємства

Пожарицька І.М. 
Професійне судження у спеціалізованих сферах аудиту

Шаповалова  Т.В. 
Соціальний  капітал  як неекономічний  чинник  сучасного  економічного зростання

Глушко О.В. 
Особливості  обліку витрат відтворення  довгострокових  біологічних  активів рослинництва

Забаштанська Т.В. 
Оцінка перспектив розвитку комунального господарства України

Мартинюк О.С. 
Стан і перспективи розвитку промислового комплексу України

Анотації

Аннотации

Annotation